פרגולות סוכה כשרה

בניית פרגולה סוכה כשרה על פי כללי ההלכה